Fernand Bonneure - jul 1986


Tussen bomen heeft hij een grote cirkel gemaakt met acht aan touwen opgehangen grote vellen plastiekfolie, die hij met zwart-wit rudimentaire tekens, figuren en grillige handjes heeft versierd. Hij heeft deze installatie “Phases” betiteld, het is een actueel beeldverhaal; een naklank aan Stonehenge, een kunstwerk om verwonderd in rond te wandelen.

Fernand Bonneure, in “De Standaard” 23 juli 1986 naar aanleiding van “Aspecten ‘86”, Brugge.